هادیشهر
کلیاتی در باره محال گرگر ، تاریخ و سرنوشتاین منطقه ، بزرگان ادیبان شاعران و کلاً در باره گذشته و حال و ...مطالب خواندنی گوناگون و متنوع...

بمناسبت روز جهانی موزه این مطلب را انتخاب کرده و تقدیم میکنم و امیدوارم مسئولین محترم میراث فرهنگی و همچنین مسئولین دلسوز شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس به اهمیت وجود موزه در شهرستان جلفا پی برده و در این شهرستان که تاریخ و آثار بجا مانده از نیاکانمان  حکایتها در دل نهفته دارند،  نسبت به ایجاد موزه اقدام نمایند و نگذارند آثار زیر خاکی و اسناد و مدارک تاریخی این منطقه که (قدمتی شاید به درازای اسکان انسانهای اولیه داشته و حکومتهای بزرگی بخود دیده ، جنگهای بزرگی در جای جای این منطقه صورت گرفته و .... ) توسط عده ای سود جو از بین برود چونکه بقول آن دانشمند هندی هر ملتی که تاریخ گذشتگان خود را نداند بناچار  اشتباهات آنها را تکرار میکند .

ادامه  مطلب را در اینجا بخوانید

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 18 صفحه بعد