هادیشهر
کلیاتی در باره محال گرگر ، تاریخ و سرنوشتاین منطقه ، بزرگان ادیبان شاعران و کلاً در باره گذشته و حال و ...مطالب خواندنی گوناگون و متنوع...
نگارش در تاريخ چهار شنبه 20 بهمن 1389برچسب:, توسط آراز

کوئل تپه  گرگر چند قرن قبل از میلاد

داخل حمام کوردشت

حیاط حمام کوردشت

برج دوزال

پل چوبی بینجلفای ایران و جلفای نخجوان که امروزه آهنی هم شده است

حیاط حمام کوردشت

کلیسای مریم ننه

کاروان سرای خواجه نظر - عباسی

کلیسای پوپان

حمام قدیمی جلفا

پل آهن  بین ایران و آذربایجان

کاروانسرای عباسی ( خواجه نظر ) 

صفحه قبل 1 صفحه بعد