هادیشهر
کلیاتی در باره محال گرگر ، تاریخ و سرنوشتاین منطقه ، بزرگان ادیبان شاعران و کلاً در باره گذشته و حال و ...مطالب خواندنی گوناگون و متنوع...
نگارش در تاريخ سه شنبه 12 بهمن 1389برچسب:پل چوبی جلفا, پل آهن جلفا , توسط آراز

صفحه قبل 1 صفحه بعد